Fridriha Glāsla(Friedrich Glasl) teorija par konflikta attīstību un tā dinamiku

1. Konflikta sākums.Sastopas atšķirīgi uzskati, atšķirīgas vēlmes un vajadzības. Dalībnieki to identificē.Joprojām tiek ticēts, ka spriedzi var risināt ar savstarpējām sarunām. Pušu pozīcijas vēl nav stingras.2. Sarunas.Notiek pārrunas, diskusijas, katrs izsaka savus argumentus, aizstāv savu viedokli, mēģina pārliecināt otru.Domāšanas, sajūtu un vēlmju polarizācija. “Melnbalta” domāšana un pārākuma un zemākuma uztvere. 3. Darbība, nevis vārdi Cilvēks jau ar

Ja veselības stāvokļa dēļ vairs nevar strādāt

Kādai jābūt ārsta zīmei, kas apliecina, ka darbinieks nav spējīgs turpināt darba attiecības ar darba devēju, ja veselības dēļ jāpamet darbs? Vai šo zīmi var izsniegt ģimenes ārsts? Atbild Valsts darba inspekcija Zaiga Strode, Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja. Nē, atzinuma izsniegšana par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam neietilpst ģimenes ārsta kompetencē. Darba likuma

Sāk darboties trauksmes celšanas mehānisms

Šodien, 1. maijā, stājas spēkā jauns likums – Trauksmes celšanas likums. Tā mērķis ir sabiedrības interesēs veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. Kas ir trauksmes cēlējs, kāds ir likuma mērķis, kā darbojas trauksmes celšanas mehānisms un kādas ir personu, kas ceļ trauksmi,