Mēs piedāvājam šādus darba aizsardzības pakalpojumus:

 • darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana,izveide un uzturēšana;
 • darba vides risku izvērtēšana;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
 • darba vides iekšējā uzraudzība;
 • darba aizsardzības dokumentācijas sakārtošana;
 • darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
 • nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos;
 • obligāto veselības pārbaužu organizēšna;
 • laboratorisko mērījumu veikšanas nodrošināšana;
 • konsultācijas darba aizsardzībā;
 • konsultācijas par ISO 45001:2018;
 • ugnsdrošības instruktāžas un praktiskās mācības
 • un citi pakalpojumi.