Esam sertificēta kompetentā institūcija darba aizsardzībā. Esam ieguvuši starptautiski atzīto sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2015 standartam, kas apliecina mūsu spēju sniegt  kvalitātīvus pakalpojumus.

Lai mūsu sniegums būtu maksimāli kvalitatīvs, mēs regulāri konsultējamies ar ekspertiem, kuri uzkrājuši vērā ņemamu pieredzi – cilvēkiem, kurus varētu dēvēt par savas nozares guru. Mēs labprāt ieklausāmies viņu padomos un labākos no tiem izmantojam savā darbībā. Mēs esam vērsti uz mūsu pakalpojumu attīstību, līdz ar to mūsu klienti var būt droši, ka mūsu piedāvājums būs aktuālākajām tendencēm atbilstošākais.

Politika:

Drošas un darbiniekiem nekaitīgas darba vides radīšana, nemitīgi pilnveidojoties un stingri ievērojot klientu un regulējošās prasības, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus darba aizsardzībā ar mērķi gūt plānoto peļņu.

Mūsu darbības pamatā ir profesionāli un zinoši darbinieki, kuri atbild par sava darba kvalitāti un nepārtraukti paaugstina savu kompetenci